Publications – dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ

Monographs:

 1. Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicznej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarka światową, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2010, ss. 235.
 2. Regionalny aspekt historii stosunków rosyjsko-chińskich, ( współautorstwo z W. Dacyszenem), Wydawnictwo Ibidem, 2012, ss155.
 3. Trudne pojednanie. Dyplomacja w procesie normalizacji stosunków amerykańsko-wietnamskich, Wydawnictwo UŁ, 2017.
 4. Paradiplomacy in Asia. Case studies of China, India and Russia. (współautorka z G. Bywalcem, T. Kamińskim, D. Mierzejewskim, M. Słowikowskim) Wydawnictwo UŁ 2018

Articles in international journals and chapters in co-autorship monographs::

 1. Confucianism in Vietnam, [w:] Confucian Tradition. Towards the New Century, eds: A. W. Jelonek, B. S. Zemanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 157-168.
 2. East Asia Thought: An Inspiration for The West? [w:] European Culture in Diversity, eds K. Kujawińska Courtney, M. Łukowska and E. Williams, Cambridge Scholars Publishing 2011. p 77-90 (with Wlodziemierz Cieciura)
 3. China-ASEAN Relations. Political Aspects of Cooperation [in:]Is the 21th Century the Age of Asia. Deliberations on Politics, eds J. Marszałek Kawa, Wyd Adam Marszałek Toruń 2012 s. 7-27 (uwaga ten sam artykuł w języku polskim)
 4. Интересы Китая и стратегия внешней политики в отношении АСЕАН „Проблемы Дальнего Востока” № 1 за 2014г, s. 37-49
 5. Strategicheskije otnoshenija Ewrosojuza i Polshi s Kitajem: Specyfika i wzaimodiejstwije [w:] Sovriemiennyj Kitaj i jego okrużenije pod red: D.W. Kuzniecow, D.B. Bujarow, URSS Moskwa 2014, s. 61-86.
 6. The Russian-Vietnamese strategic partnership – a New stage of bilateral relations [In:]Aspects of contemporary Asia, Ed by Joanna Marszałek Kawa, Adam Marszałek, Toruń 2015, s.72-92
 7. Russko-Kitajskije transgranichnyje otnoshenija kak promier ispolzowanija paradiplomatii w Miezhdunarodnych otnoshenijach [w:] Rossija-Kitaj: Istorija I kultura, Kazań 2015, s.172-177.
 8. Region, regionalism, regionalization – definitions, settlements and research field [in] Building the Diverse Community. Beyond Regionalism in East Asia. Region, regionalism, regionalization – definitions, settlements and research field, ed by D. Mierzejewski, G. Bywalec, Contemporary Asian Studies Series, Beyond Regionalism in East Asia, Wyd UŁ, 2016 pp 9- 19 http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/18820
 9. Razvitije dwustoronnich otnoshenii Evrosojuz – Vietnam w XXI w. „Vietnamskije issliedowanija” Wypusk 6 Wietnam 70 liet niezawisimosti, Moskwa UDW RAN 2016, s. 123-135
 10. Prichiny fiasko vietnamsko-amierikanskich pieriegovorov vo vtoreoj polowinie 70 godov XX w., „Vietnamskije issliedowanija” Wypusk 7, Moskwa UDW RAN 2017, s. 257-274.
 11. Ewolucja polityki „doi moi” w kontekście zachowań społecznych i systemu wartości politycznych Wietnamczyków, [w:] Wietnamczycy: system wartości stereotypy Zachodu, red. A. W.. Jelonek,  Warszawa 2004, s. 132-148.
 12. Modernizacja systemu społeczno-ekonomicznego Wietnamu, „Azja-Pacyfik Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” Toruń 2005, nr 7, s. 179-197.
 13. Indochiny – trudna integracja, „Azja- Pacyfik Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” 2006, tom 9 s. 190- 206.
 14. ASEAN-6 i ASEAN-4: problemy na drodze do integracji regionu Azji Południowo-Wschodniej, [w:] Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red: B. Drelich-Skulska „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2008, nr 13 s. 31-45.
 15. Stany Zjednoczone – Wietnam. Proces normalizacji stosunków wzajemnych po okresie zimnej wojny [w:] Problemy rozwoju państw azjatyckich, red. J. Marszałek- Kawa, Adam Marszałek 2008 s. 58-86.
 16. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe w nowych państwach ASEAN: Kambodży, Laosie, Wietnamie (CLV) [w:] „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość red. B. Drelich- Skulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, nr 67, s. 295-306
 17. Indochiny – na skrzyżowaniu cywilizacji [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, red. J. Nakonieczna, J. Zajączkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 46-58.
 18. Relacje Chiny-ASEAN. Polityczny kontekst współpracy [w:] W kierunku azjatyckiego przywództwa, red. J. Marszałek-Kawa, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2012, ss. 253-274.
 19. Partnerstwo strategiczne. Metody i środki polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej wobec Rosji [w:] Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej pod red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, K Żakowski Wydawnictwo UŁ Łódź 2014 s. 47-74
 20. Multilateralizm w badaniach nad regionalizmem wschodnioazjatyckim [w:] Normy wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych pod red: Elżbiety Stadmuller i Łukasza Fijałkowskiego, Wydawnictwo Rambler, PTSM Warszawa 2015, s. 13-28
 21. Wietnam – szczególna pozycja w regionie [w:] Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, pod red Aleksandra Jarczewskiego i Jakuba Zajączkowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016 s. 334-352
 22. Cao Dai – wietnamska religia narodowa, [w:] Bogowie i Ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej, pod red Sylwii Gil i Adriana Mianeckiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Seria Naukowa Paralele, Toruń 2016, s. 279-302
 23. Współczesne stosunki wietnamsko-amerykańskie w kontekście liberalnej szkoły badawczej [w:] Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej pod red; E.Haliżaka, R. Ożarowskiego i A. Wróbel, Wyd Rambler, Warszawa 2016
 24. Problem autonomii regionów Rosji w sferze aktywności międzypaństwowej na przykładzie rosyjskiego Dalekiego Wschodu. „Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 1 (12) redaktor tomu Rafał Lisiakiewicz, s.92-108.