Publications – dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ

Monographs:

 1. Karol Żakowski, Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 381.
 2. Karol Zakowski, Decision-Making Reform in Japan: The DPJ’s Failed Attempt at a Politician-Led Government, Routledge, London – New York 2015, ss. 232+xx.
 3. Karol Zakowski, Beata Bochorodycz, Marcin Socha, Japan’s Foreign Policy Making: Central Government Reforms, Decision-Making Processes, and Diplomacy, Springer, Cham 2018, ss. 242+xiv.

 

Editorial of collective works:

 1. Powers Shifts in East Asia and their implications for Asia-Europe relations, Karol Żakowski, Bartosz Kowalski (eds.), University of Lodz Press, 2019 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zakowski-i-in._Power_Shifts-.pdf
 2. Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia pod red. Karola Żakowskiego, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2011, ss. 235, dostępne na stronie internetowej: http://www.zaw.uni.lodz.pl/ksiazki/Wspolczesna_Azja_Wschodnia.pdf.
 3. Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Dominika Mierzejewskiego, Karola Żakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 252.
 4. On Their Own Paths. China and Japan Responses to the Global and Regional Challenges pod red. Dominika Mierzejewskiego i Karola Żakowskiego, Lodz University Press, Łódź 2015, ss. 174, dostępne na stronie internetowej: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12460.
 5. Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Michała Stelmacha i Karola Żakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 249.
 6. Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries pod red. Karola Żakowskiego, Lodz University Press, Łódź 2017, ss. 130, dostępne na stronie internetowej: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20392.

Scientific articles in magazines: 

 1. Karol Żakowski, Zniesienie frakcyjności w japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej. Stare zadanie w nowych czasach, „Azja-Pacyfik” 2008, nr 11, s. 26-40.
 2. Karol Zakowski, Evolution of the Japanese Political Scene: Toward a Non-Issue-Oriented Two-Party System?, “Asian Journal of Political Science” 2011, Vol. 19, No. 2, s. 186-207. DOI:10.1080/02185377.2011.600166
 3. Karol Zakowski, Kōchikai of the Japanese Liberal Democratic Party and Its Evolution After the Cold War, “The Korean Journal of International Studies” 2011, Vol. 9, No. 2, s. 179-205.
 4. Karol Żakowski, Seirankai no kōbōshi – Seisaku shūdan kara habatsu made [Historia świetności i upadku Seirankai – Od grupy politycznej do frakcji], „Silva Iaponicarum” 2010, No. 24/25/26/27, Special Edition – Japan: New Challenges in the 21st Century, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 383-400.
 5. Karol Zakowski, Reaction to Popular Pressure or a Political Tool? Different Interpretations of China’s Policy Regarding Koizumi’s Visits to the Yasukuni Shrine, “Journal of Contemporary Eastern Asia” 2012, Vol. 11, No. 2, s. 47-60, http://eastasia.yu.ac.kr/documents/Zakowski.pdf
 6. Dominik Mierzejewski, Karol Żakowski, „Azja mówiąca nie”: źródła chińskiego i japońskiego antyamerykanizmu, „Azja-Pacyfik” 2012, nr 15, s. 230-255.
 7. Karol Żakowski, Od euforii do rozczarowania. Analiza rządów premiera Hatoyamy Yukio, „Azja-Pacyfik” 2012, nr 15, s. 218-229.
 8. Karol Zakowski, 2012 nen Senkaku Shotō kokuyūka o meguru kettei katei no ichi kōsatsu [Analiza procesu decyzyjnego w sprawie nacjonalizacji wysp Senkaku w 2012 roku], “Hō to Seiji” [The Journal of Law & Politics] 2014, Vol. 64, No. 4, s. 121-143.
 9. Karol Żakowski, Analiza porównawcza frakcji w Partii Liberalno-Demokratycznej oraz grup w Partii Demokratycznej po alternacji władzy w Japonii w 2009 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, vol. 45, s. 32-45.
 10. Karol Zakowski, From Isolation to Coordination: Changing Relationships Between the Government and the Ruling Party under the DPJ Administration in Japan, “Journal of the Southwest Conference on Asian Studies” 2015, 8, s. 84-103.
 11. Karol Żakowski, Od „twórczej dyplomacji” do „aktywnego pacyfizmu”: Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Japonii, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 3, s. 109-123.
 12. Karol Żakowski, Abe dai ichi ji, dai ni ji seiken no tai-Chūgoku gaikō – Hikaku bunseki no kokoromi [Polityka wobec Chin pierwszego i drugiego rządu Abe – Próba analizy porównawczej], „Silva Iaponicarum” 2016, No. 49, s. 24-40.

Scientific articles in co-authorship monographs:

 1. Karol Żakowski, Hongkong w nowej rzeczywistości, [w:] Współczesne Chiny. Kultura – Polityka – Gospodarka pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 86-98.
 2. Karol Żakowski, Antyjapońskie oblicze nacjonalizmu chińskiego, [w:] Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 151-177.
 3. Karol Żakowski, Przekonania a rzeczywistość. Podział Partii Liberalno-Demokratycznej na skrzydło liberalne i konserwatywne a japońska polityka zagraniczna, [w:] Meandry japońskiej polityki pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 7-24.
 4. Karol Żakowski, Bunt Katō a bunt Ozawy. Analiza porównawcza przesileń w japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej, [w:] Japonia: Historia i współczesność pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 195-214.
 5. Karol Żakowski, Polityka Japonii wobec Republiki Chińskiej na Tajwanie, [w:] Rosja, Chiny, Japonia w polityce globalnej red. Małgorzaty Pietrasiak i Małgorzaty Rączkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski 2008, s. 119-133.
 6. Karol Żakowski, 1972 nen nitchū kokkō seijōka o meguru Jimintō-nai tairitsu [Spór wewnątrz Partii Liberalno-Demokratycznej o normalizację stosunków japońsko-chińskich], [w:] Civilisation of Evolution, Civilisation of Revolution: Metamorphoses in Japan 1900-2000 pod red. A. Jabłońskiego, S. Meyera, K. Mority, Manggha Museum of Japanese Art & Technology, Kraków 2009, s. 493-501.
 7. Karol Żakowski, Problem rewizji Konstytucji a japońska polityka bezpieczeństwa w XXI wieku, [w:] Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 61-73.
 8. Karol Żakowski, Japońskie oblicze demokracji liberalnej, [w:] Demokracja w Polsce i w świecie pod red. Stanisława Zyborowicza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 252-264.
 9. Karol Żakowski, Sprawa Zhou Hongqinga na tle rywalizacji międzyfrakcyjnej w japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Problemy, wyzwania i szanse pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2010, s. 217-235.
 10. Karol Żakowski, Droga do władzy Partii Demokratycznej na tle zmiany japońskiego systemu partyjnego w 2009 roku, [w:] Japonia w XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju pod red. Jolanty Młodawskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, Piotrków Trybunalski 2010, s. 211-224.
 11. Karol Żakowski, Kryzys przywództwa w Japonii w latach 2006-2009, [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce pod red. Wawrzyńca Konarskiego, Agnieszki Durskiej i Szymona Bachrynowskiego, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2011, s. 483-497.
 12. Karol Żakowski, Japonia po wyborach do Izby Reprezentantów w 2009 roku, [w:] Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia pod red. Karola Żakowskiego, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2011, s. 207-216.
 13. Karol Żakowski, Kryzys w relacjach chińsko-japońskich w związku ze sporem o wyspy Senkaku/Diaoyutai, [w:] Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia pod red. Karola Żakowskiego, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2011, s. 127-139.
 14. Karol Żakowski, Rody polityków w Japonii, [w:] Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia pod red. Karola Żakowskiego, Zakład Azji Wschodniej UŁ, Łódź 2011, s. 217-229.
 15. Karol Żakowski, Rola polityków „przeciwnego nurtu” z japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej w pozarządowej chińsko-japońskiej wymianie handlowej w latach 1955-1972, [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych pod red. Małgorzaty Pietrasiak i Dominika Mierzejewskiego, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2012, s. 77-95.
 16. Karol Żakowski, Mechanizm „sztucznej zmiany władzy” w Partii Liberalno-Demokratycznej, [w:] Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia pod red. Elżbiety Kostowskiej-Watanabe, Universitas, Kraków 2012, s. 295-353.
 17. Karol Żakowski, Sytuacja polityczna w Japonii po trzęsieniu ziemi 11 marca 2011 roku, [w:] Mocarstwa i mocarstwowość – perspektywa azjatycka pod red. red. Małgorzaty Pietrasiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2012, s. 47-58.
 18. Karol Żakowski, New Parties in Japan – In the Search of a “Third Pole” on the Political Scene, [w:] Dimensions of Development. East Asia in the Process of Changes pod red. Dominika Mierzejewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 157-169.
 19. Karol Żakowski, W cieniu problemów historycznych. Narzędzia chińskiej polityki zagranicznej wobec Japonii, [w:] Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej pod red. Małgorzaty Pietrasiak, Dominika Mierzejewskiego, Karola Żakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 75-101.
 20. Karol Żakowski, Role of Keio University’s Mitakai in Japanese Business and Political Circles, [w:] The Role of Universities in Promotion of Cities and Regions pod red. Tomasza Domańskiego, Department of International Marketing and Retailing, Łódź 2015, s. 257-269.
 21. Karol Żakowski, Interpersonal Connections Do Matter: Evolution of DPJ Factions, [w:] On Their Own Paths. China and Japan Responses to the Global and Regional Challenges pod red. Dominika Mierzejewskiego i Karola Żakowskiego, Lodz University Press, Łódź 2015, s. 11-27.
 22. Karol Żakowski, Koncepcja stosunków strategicznych opartych na wzajemnych korzyściach w relacjach Japonii z Chinami, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych pod red. Elżbiety Stadtmüller i Łukasza Fijałkowskiego, tom 2, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 59-74.
 23. Karol Żakowski, Instytucjonalne ograniczenia zaangażowania premiera w politykę zagraniczną Japonii, [w:] Liberalizm & neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej pod red. Edwarda Haliżaka, Rafała Ożarowskiego i Anny Wróbel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, s. 113-126.
 24. Karol Żakowski, Politicians’ Role in Foreign Policy Making in Japan before the Central Government Reform, [w:] Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries pod red. Karola Żakowskiego, Lodz University Press, Łódź 2017, s. 73-87.
 25. Karol Żakowski, Zbieżność interesów i konflikt nacjonalizmów: Polityka zagraniczna Japonii wobec Korei Południowej za rządów drugiego gabinetu Abe, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa: Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska pod red. Pauliny Matery, Małgorzaty Pietrasiak, Radosława Bani i Michała Stelmacha, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017, s. 145-158.
 26. Karol Żakowski, Failed Attempts at Sino-Japanese Security Cooperation, [w:] Overcoming Controversies in East Asia pod red. Tomasza Kamińskiego, Łódź University Press, Łódź 2017, s. 55-70.
 27. Karol Żakowski, Między USA a Chinami: Wizje pozycji Japonii w systemie międzynarodowym, [w:] Stany Zjednoczone – Chiny. W stronę dwubiegunowości? pod red. Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Magdaleny Marczuk-Karbownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 93-109.
 28. Karol Żakowski, Broken Ties: Japan’s Parliamentary Diplomacy towards China under the DPJ Government, [w:] Routledge Handbook of Asia in World Politics pod red. Teh-Kuang Chang i Angelin Chang, Routledge, London – New York 2018, s. 32-47.