Publications – dr Joanna Ciesielska-Klikowska

 1. Wybrane publikacje

  Monographs: 

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007, Łódź 2017, ss. 592, ISBN 978-83-8088-540-0, e-ISBN 978-83-8088-541-7.

  Editors of collective works:

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik (red.), Stany Zjednoczone – Chiny: w stronę dwubiegunowości?, Łódź 2017, ss. 218, e-ISBN 978-83-8088-970-5.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Stanisław Kosmynka, Małgorzata Pietrasiak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, Warszawa 2017, ss. 340, ISBN 9788362751600.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński (red.), 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza, Łódź 2017, ss. 227, ISBN 978-83-8088-839-5, e-ISBN 978-83-8088-840-1.

  Articles in scientific journals:

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Chinese Belt and Road Initiative – the perspective of the Federal Republic of Germany, „Yearbook of European Integration”, nr 12, 2018, s. 95-111, ISSN 1899-6256.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Współpraca Chin z krajami Europy Środkowej i Wschodniej

  w ramach inicjatywy 16+1 – perspektywa niemiecka, „Przegląd Zachodni” nr 2, 2018, s. 175-192, ISSN 0033-24-37.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony z  perspektywy Berlina – o zaangażowaniu Niemiec w proces wzmacniania politycznej roli Europy, w: „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, nr 1 (XXVI) Kraków 2017, s. 67-81, e-ISSN 2451-0718, 

  ISSN 1899-6264.

  Articles in collective works:

   

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Polityka Niemiec na rozdrożu? Europejskiej wyzwania Niemiec w XXI wieku, w: T. Kubin, M. Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Katowice 2018, s. 374-395, ISSN 0208-6336.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Niemiecko-francuski duet po wyborach w 2017 roku – szanse i wyzwania dla Europy, w: A. Kruk, H. Wyligała (red.), Wybory w Niemczech w 2017 roku z perspektywy politologicznej, Wrocław 2018, s. 175-187, ISBN 978-83-7977-368-8.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Trudne przywództwo w Europie. O roli RFN we Wspólnocie Europejskiej, w: Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński (red.), 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza, Łódź 2017, s. 69-85, ISBN 978-83-8088-839-5, e-ISBN 978-83-8088-840-1.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Polski zwrot na Zachód. Współpraca polsko-niemiecka na rzecz integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską (1990–2004), w: M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski (red.), Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, Łódź 2016, ISBN-13: 978-83-8088-107-5, s. 43-64.

  Joanna Ciesielska-Klikowska, Od pojednania do współpracy – kooperacja Francji i Niemiec na rzecz integracji powojennej Europy, w: A. Warakomska, A. Górajek, M. Jamiołkowski, A. Damięcka-Wójcik (red.), Dialog kultur. Studia nad literaturą, kulturą i historią, Warszawa 2016, ISBN 978-83-899-19533, s. 59-74.