Publications – Tomasz Kamiński, Prof.

Monographs:

 1. Tomasz Kamiński, Pieniądze w służbie polityki. Państwowe fundusze majątkowe jako instrument polityki zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2018.
 2. Pietrasiak, G. Bywalec, T. Kamiński, D. Mierzejewski, M. Słowikowski, Paradiplomacy in Asia. Case Studies of China, India and Russia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2018.
 3. Overcoming Controversies in East Asia, ed T. Kamiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 4. Political Players? Sovereign Wealth Funds’ Investements in Central and Eastern Europe, ed. T. Kamiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 5. Tomasz Kamiński, Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 6. Tomasz Kamiński, The influence of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union, “Zeszyty Natolińskie” nr 52, 2013.

Selected articles and chapters:

 1. Tomasz Kamiński, Sovereign Wealth Fund investments in Europe as an instrument of Chinese energy policy, “Energy Policy”, 101 (2017) p. 733–739.
 2. Tomasz Kamiński, Marcin Frenkel, The Role of Polish Intellectuals in the Process of Reconcilation with Germany. Lessons for Korea, w: „The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, ed. K. Kozłowski, K. Stüwe, SGH Publishing House, Warsaw 2017
 3. Piotr Wiśniewski, Tomasz Kaminski, Marcin Obroniecki, Sovereign Wealth Funds In Central And Eastern Europe: Scope And Methods Of Financial Penetration, “The Financial Internet Quarterly eFinanse” , vol. 11, no. 1/2015, p. 11-21.
 4. Tomasz Kamiński, Piotr Wiśniewski, A Political Menace or Commercial Opportunity? Chinese Sovereign Wealth Funds’ Investments in the European Union, “Politicke Vedy”, vol. 18, nr 4, 2015, pp. 168-191.
 5. Tomasz Kamiński, Państwowe fundusze majątkowe jako instrument polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 2015, No 3, s. 79-92
 6. Tomasz Kamiński, Las Inversiones De Los Fondos Soberanos En Los Países En Desarrollo, „Revista de Economia ICE”, 2015, No 882, p. 119-132.
 7. Tomasz Kamiński, The Impact of the Current Economic Crisis on the Chinese Position in Europe, in: Europe in the time of crisis (ed. S. Konopacki), Łódź-Kraków 2014, p. 141-152.
 8. Tomasz Kamiński, Chinese factor in developing the Grand Strategy of the European Union, in: The Quandaries of China’s Domestic and Foreign Development, Dominik Mierzejewski, Łódź 2014, p. 136-151.
 9. Tomasz Kamiński, Po pierwsze gospodarka. Narzędzia polityki zagranicznej ChRL wobec Unii Europejskiej [w:] „Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej” (red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, K. Żakowski), Łódź 2014, s. 131-158.
 10. Tomasz Kamiński, Dlaczego studenci nie grają w gry? Zastosowanie gier w edukacji dorosłych na przykładzie nauczania zarządzania projektami, „Homo Ludens”, 2013 1 (5).
 11. Tomasz Kamiński, China’s Regional Policy and the Influence of the EU Assistance, “The European Spatial Research and Policy”, 16 (1) 2009, p. 95-117.
 12. Tomasz Kamiński, What are the factors behind the successful EU-China cooperation on the subnational level? Case study of the Lodzkie region in Poland, “Asia Europe Journal”, 2019, https://link.springer.com/article/10.1007/s10308-018-00532-0
 13. Tomasz Kamiński, Russia and China. A Political Marriage of Convenience—Stable and Successful, “Europe-Asia Studies”, 70(9) 2018, pp. 1530–1531,  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2018.1533325