Publications – dr Michał Zaręba

  1. Zaręba, M., Hydropolityka w regionie dolnego biegu rzeki Mekong. Owocna współpraca czy kruchy sojusz państw indochińskich?, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 55, 2017 http://www.athenaeum.umk.pl/numery/55.pdf

  1. Zaręba, M., Chiny w hydropolityce regionu rzeki Mekong, „Historia i Polityka”, nr 17 (24), 2017 http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/HiP/article/view/HiP.2017.004/11410

  1. Zaręba, M., Neoliberalizm instytucjonalny w badaniach nad hydropolityką w regionie rzeki Mekong, [w:] E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm, Warszawa, Rambler 2016 http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/ptsm-5-t.-1-zareba.pdf

  1. Zaręba, M., Hydropolityka w regionie rzeki Mekong. Między konfliktem a współpracą, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Łódź 2015