Publications – Dominik Wróblewski

Publikacje w czasopismach naukowych, publikacje pokonferencyjne, inne:

  1. Korean Shamanism – the Religion of Harmony in the Contemporary Korea, Acta Asiatica Varsoviensa, 30, nr 2, 2018, 11 pkt w wykazie czasopism naukowych (lista B), czasopismo indeksowane w Index Copernicus International, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) i ERIH PLUS;
  2. Wyzwania konserwatywnej polityki rządu Lee Myung-baka na przykładzie anty-amerykańskich protestów przeciwko importowi wołowiny do Korei Południowej, Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, PWSZ Włocławek, Vol. 13, nr 4, 2017, 4 pkt w wykazie czasopism naukowych (lista B), czasopismo indeksowane w Index Copernicus International i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);
  3. Gangnam Style, jako satyryczne narzędzie komentowania problematycznych kwestii, Społeczeństwo. Edukacja. Język. 6, PWSZ Płock, Płock 2017, 4 pkt w wykazie czasopism naukowych (lista B), czasopismo indeksowane w Index Copernicus (ICV 2016: 68.44) oraz dostępne w bazach: BazHum i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);
  4. Kwestia rodzinnej sukcesji władzy w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej [w:] Azjatyckie pogranicza kultury i polityki, J. Marszałek-Kawa, K. Kakareko (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017;
  5. Szamanizm koreański, jako religia harmonii i kultury duchowej [w:] Religie i dziedzictwo kulturowe Azji, J. Marszałek-Kawa, B. Płotka (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018;
  6. Bronisław Piłsudski – zapomniany przez Polaków, bohater narodowy na Dalekim Wschodzie, Vade Nobiscum, Vol. XVI, Łódź 2016;
  7. Islam w kraju Kwitnącej Wiśnii. Czy Japonia jest przychylna muzułmanom? [w:] Między tolerancją a islamofobią. Muzułmanie w Polsce, muzułmanie na świecie, M. Woźniak-Bobińska, B. Rogowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.